Geachte vakantiegangers

 

Welkom op onze vakantieboerderij "Hoeve Weltevreden".
Wij wensen jullie een goede en gezellige vakantie toe en dat kan ook als jullie enkele punten in acht willen nemen
:

Erf-regels | Schoonmaken | Keuken-hints


Erf-regels.

Bij aankomst is de accommodatie schoon en dient bij vertrek ook weer schoon achtergelaten worden, zie kamphandboek, tab 1, bladzijde 3.Naar boven | Schoonmaken | Keuken-hints


Schoonmaken

Uit ervaring blijkt dat het nodig is om even aan te geven wat verstaan wordt onder schoon maken, vandaar deze extra info.

Bij aankomst zijn

 

Als bij vertrek blijkt dat de accommodatie niet schoon is opgeleverd, zijn wij genoodzaakt een naheffing te doen van € 150,00; als 1 persoon dit alles moet schoonmaken kost dat zo’n 6 manuren.

 

Vele handen maken ligt werk! En een goede manier om snel en doeltreffend schoon te maken is volgens het onderstaand schema. Hierin is opgenomen de verdeling van de verschillende ruimtes, de te gebruiken materialen, hoeveel personen en wat te doen (en eventueel in deze volgorde):

 

Plek

 

Wat

Waarmee

Personen

Hoe

Prullenbakken

en sportveld

Leegmaken en

verzamelen

Plastic zakken

2

Papier e.d. oprapen en
bakken omschudden in de zakken,
dichtmaken en verzamelen

Slaapzolder.

Toiletten en voetenbak

Vegen.

Nat reinigen

Zachte bezem en blik.

Water, zeep en doek

1

Vegen en opruimen of stofzuigen.

Alle tegels e.d. met water en zeep in contact brengen om te ontsmetten en te reinigen, naspoelen met water

Slaapschuur beneden

 

Nat reinigen

Water, zeep, dweil en stripper/trekker

2

Verdeel de ruimte in secties en behandel per deel: nat maken (dweil), weken(enkele minuutjes), boenen met dweil en met stripper droog trekken, naar putje

met schoon water nabehandelen

Stafkamer, toilet en keuken

Nat reinigen

Water, zeep, doek, dweil en stripper/trekker

1 of 2

Reinigen zoals bij "slaapschuur beneden" is beschreven.

Recreatieruimte

Nat reinigen

Water, zeep, dweil en stripper/trekker

2 of 3

Reinigen zoals bij "slaapschuur beneden" is beschreven. Stoelen 5-hoog gestapeld, eventueel ook tafels 2 hoog

Opmerkingen: Bij nat reinigen mag elke zeep gebruikt worden, overmatig zeepgebruik is niet praktisch, tafels en stoelen moeten opgetild worden bij verplaatsen voor behoud van materiaal en ter voorkoming van strepen op de vloer.

Naar boven | Keuken-hints
Geachte Keukenprins(es)

In verband met het besluit van de Gemeente Brenheze om de gebruiker te laten betalen voor het aanbieden van (huis-)vuil, willen wij u vragen om mee te werken met het aan de bron scheiden van huisvuil.

Daarom staat er voor u klaar een aantal emmers met opschriften en dergelijke, om het scheiden makkelijk te houden:

 

Overig afval mag in de vuilniszak of –emmer.

 

Bij voorbaad dank voor de medewerking,

Wilhelm en Femke

Naar boven | Link naar Homepage